Problem przewijania - blokowanie wierszy

Łukasz Ruszkiewicz
25-11-2020

2 min

Często gdy mamy do czynienia z rozbudowanymi zestawami danych, po przewinięciu widoku, nie widzimy tytułów kolumn lub wierszy.

Istnieje bardzo proste i praktyczne narzędzie, które pozwoli nam uniknąć podobnych problemów.

Poniżej widzimy przykładowy arkusz z danymi.

Po przesunięciu w dół o kilka wierszy nie widzimy już czy np. w kolumnie C jest data zamówienia, wysyłki, a może płatności.

Pierwszym możliwym rozwiązaniem jest opcja zablokuj okienka, którą znajdziemy na karcie Widok.

Procedura wygląda następująco:

  1. Ustawiamy się w komórce A2.
  2. Z menu Widok wybieramy opcję Zablokuj okienka/Zablokuj okienka (wtedy Excel zablokuje nam pierwszy wiersz)

Jeżeli ustawimy się w innej komórce, zablokowane zostaną wszystkie wiersze powyżej tej komórki oraz wszystkie kolumny na lewo od tej komórki. Gdy jesteśmy w pierwszej kolumnie, zablokowane zostaną tylko wiersze.


Alternatywą jest opcja Zablokuj górny wiersz oraz Zablokuj pierwszą kolumnę. W tym przypadku blokujemy tylko pierwszy wiersz lub kolumnę, które są widoczne w momencie kliknięcia. Tracimy wtedy dostęp do wierszy, które były powyżej (lub odpowiednio kolumn, które były z lewej strony) tego zablokowanego wiersza/kolumny.


[object Object]