Zrozum funkcję JEŻELI

Łukasz Ruszkiewicz
03-12-2020

2 min

Podstawową funkcją w Excelu jest JEŻELI.

Zrozumienie jej jest furtką do bardziej zaawansowanych funkcji logicznych.

Przejdźmy od razu do przykładu. Widzimy listę przedstawicieli handlowych i wygenerowaną przez nich sprzedaż.

Naszym zadaniem jest określenie czy przysługuje im premia. Warunkiem jej uzyskania jest sprzedaż wyższa niż 20 tysięcy złotych.

Konstrukcja funkcji JEŻELI jest stosunkowo prosta. Najpierw test logiczny (czyli warunek), następnie wartość jeżeli warunek jest spełniony, na końcu wartość jeżeli nie.

W naszym przypadku będzie to:

Zamiast tekstów TAK/NIE możemy wpisać wartości liczbowe, odwołania do innych komórek lub inne funkcje, np.:


Pobierz plik z zadaniem